Nieuwe CSRD duurzaamheidswetgeving

wat te verwachten en wat kunt u al doen?

WEBINAR on-demand | CSRD-stappenplan

De Europese Unie wil tegen 2030 de uitstoot van Europa verminderen met 55%. Praktisch elke nieuwe wetgeving ondersteunt deze ambitie. Eén van de belangrijkste, de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zorgt voor een sterke verandering vanaf 2024. Benieuwd naar de impact op uw organisatie? Wat zijn de implicaties van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op uw organisatie? Wat gaat het betekenen? Hoe kunt u ermee aan de slag gaan? Welke voordelen heeft het voor u?

Bekijk de webinar on-demand

Wat houdt de CSRD in?

Heel concreet wordt er van bedrijven verwacht dat ze in 2025 een duurzaamheidsrapport neerleggen, gealigneerd met de financiële rapporteringsverplichtingen, over het jaar 2024. Dit rapport dient uiteraard aan vastgestelde eisen te voldoen, conform een aantal uniforme standaarden.

 

Van u wordt bijvoorbeeld verwacht grondige een dialoog te voeren met uw belangrijkste stakeholders, en een wederkerige materialiteitsanalyse uit te voeren. Klinkt dit ingewikkeld?

Het komt er op neer dat uw duurzaamheidsbeleid niet alleen wordt bepaald door wat u zelf belangrijk vindt, maar ook door de wensen en eisen van uw stakeholders.

Andere belangrijke aspecten zijn de afweging van uw impact op klimaatverandering, als ook van de sociaal maatschappelijke waarden van uw bedrijf.

Is de CSRD van toepassing op mijn bedrijf?
Rechtstreeks of onrechtstreeks, maar bijna altijd!

De nieuwe CSRD vergroot het aantal ondernemingen die vanaf 2024 moet inzetten op duurzaamheidsrapportering over 2023. Naast alle beursgenoteerde bedrijven geldt het
voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

01

Meer dan 250 medewerkers.

02

Meer dan 40 miljoen omzet.

03

Meer dan 20 miljoen op de balans.


Als KMO, wat dan?

De CSRD verplicht bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen om de duurzaamheidsprestaties van hun stakeholders op te nemen in hun eigen rapport. Het komt er op neer dat in het rapport van grote en beursgenoteerde ondernemingen zowel de eigen prestaties als de prestaties van hun leveranciers en klanten gebundeld moeten worden. Om de samenwerking te garanderen met grote, beursgenoteerde ondernemingen en de overheid, is het een must voor bedrijven die niet behoren tot het toepassingsgebied zoals Kmo’s om een duurzaamheidsstrategie uit te werken. Dit zal door de nieuwe CSRD versnellen. Verkoopt u aan een groot bedrijf? (+250 medewerkers) Verkoopt u aan de overheid? Doet u mee aan openbare aanbestedingen? Indien u op één van deze drie vragen ‘ja’ moet antwoorden, zal de CSRD ook van impact voor uw organisatie zijn!

Ik kies voor verduurzaming

Wat moet u doen?

Tijdens de webinar leert u meer over wat voor soort informatie u precies moet rapporteren. De bedoeling is dat je informatie publiceert over zogenaamde niet-financiële indicatoren, zoals uw CO2-uitstoot per jaar, uw impact op biodiversiteit en andere milieuaangelegenheiden, maar ook uw sociale impact, naleving van mensenrechten en diversiteit. Dus waar te beginnen?

Het CSRD

Stappenplan

Bent u een onderneming met 250 of meer medewerkers? Dan is er geen tijd te verliezen en moet je je gaan voorbereiden voor de CSRD. Bent u een kleinere KMO? Ook dan is het een goed idee om op de hoogte zijn van CSRD, zodat u bent voorbereid op vragen en verzoeken van leveranciers en klanten.

Klinkt voldoen aan het CSRD complex? Informeer uzelf over de richtlijnen en implicaties tijdens onze webinar, en download na afloop ons CSRD stappenplan!

CSRD webinar on-demand

CSRD stappenplan voor corporate & overheden

CSRD stappenplan voor KMO's

Wie zijn wij?

The Ecological Entrepreneur is ervan overtuigd dat 'duurzaam ondernemen', in al zijn facetten, de basis moet worden van ondernemen. Een organisatie moet geëvalueerd worden op haar 'ecologische’, 'sociale' en 'financiële' impact.

Wij meten uw huidige impact, creëren verschillende scenario's, ontwikkelen een strategie en roadmap, en ontwikkelen duurzaamheidscommunicatie. Wij maken de effecten van acties meetbaar om de ROI te zien en de kosten in te schatten. Ontdek hoe strategische, concrete begeleiding uw organisatie op weg helpt naar een duurzame toekomst. Met de juiste aanpak en ondersteuning maakt u uw duurzaamheidsbeloften waar!

Workshop Duurzaamheid

Impact Analyse

Strategiebepaling

Stem uw organisatie af op het onderwerp duurzaamheid om de diepte van de basiskennis vast te leggen en bewustzijn te creëren. Wat is duurzaamheid? Waarom is het belangrijk? Hoe wilt u het concept invullen?

Een wetenschappelijk onderbouwde CO2-analyse scope 1, 2 en 3, of een LCA op basis van het Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064. Onze analyse levert een nulmeting op en legt de belangrijkste invloedsfactoren achter uw huidige voetafdruk bloot, toegespitst op de relevante richtlijnen en normen.

Strategieontwikkeling om uw duurzaamheidsambities, doelen, behoeften en intenties te bepalen. Samen creëren we een op maat gemaakte duurzaamheidsstrategie, passend bij uw organisatie.

Roadmap & Plan

Rapportage & Communicatie

Sustainability as a Service

We beslissen samen over de thema's en de verschillende prioriteiten. Dit zal worden afgestemd op twee gelijktijdige activiteiten voor effecten op lange termijn en tastbare veranderingen op korte termijn.

Duurzaamheidsverslaglegging wordt snel verplicht voor de meeste organisaties. Bovendien is transparantie altijd belangrijk! Wij helpen u daarom met een verscheidenheid aan officiële duurzaamheidsrapportage en -communicatie op markt-, intern organisatieniveau en stakeholderniveau.

Hoe gaat u uw acties uitvoeren en meten? Met Sustainability as a Service helpen wij bij de uitvoering van de vereiste acties en meten wij jaarlijks de koolstofanalyse en de voortgang van het stappenplan.